dr Krzysztof Brzozowski

Doœwiadczenie zawodowe:
- 2015 - obecnie
  Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku - lektor języka angielskiego

- 2007 - 2015
  Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu - lektor języka angielskiego

- 2006 - obecnie
  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii - chemik, specjalista

- 1999 - obecnie
  Gimnazjum nr 12 w Gdyni - nauczyciel języka angielskiego

Prezentacje, wykłady, publikacje:

- prezentacje na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych:
  - V Spotkanie Użytkowników Systemów Firmy Bruker - 2015r.
  - VIII Symposium on Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry, Physics and Biological
    Sciences - 2014r.
  - XVII Polish Peptide Symposium - 2003 r.
  - XVI Polish Peptide Symposium - 2001 r.
  - International Conference on Conformation of Peptides, Proteins and Nucleic Acids - 2000 r.
  - I Krajowe Sympozjum "Symulacje MD w Polsce" - 2000 r.
  - XV Polskie Sympozjum Peptydowe - 1999 r.

- wykłady prezentowane na konferencjach naukowych i spotkaniach dla nauczycieli:
  - Summer School in Biotechnology - 2015r.   - Eksperyment w nauczaniu chemii - 2006 r.
  - Polska chemia w Unii Europejskiej - 2004 r.
  - Multimedia w edukacji - 2004 r.
  - IX Spotkania Nauczycielskie - 2002 r.
  - XVIII Ogólnopolska Konferencja - Informatyka w szkole - 2002 r.
  - Regionalna konferencja zorganizowana przez SNTI - 2002 r.

- publikacje naukowe opublikowane w:
  - European Journal of Inorganic Chemistry
  - Carbohydrate Research
  - Journal of Molecular Structure
  - Scientific Reports
  - www.peptideweb.com
  - Laborant
  - International Journal of Biological Macromolecules
  - Bioorganic and Medicinal Chemistry
  - Marine Drugs
  - Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis
  - Journal of Peptide Science
  - Biochemical and Biophysical Research Communications
  - Journal of Polish Chemistry

Nagrody:
- Medal Komisji Edukacji Narodowej - przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej - 2015 r.
- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP
   Bronisława Komorowskiego – 2013 r.
- Wyróżnienie w konkursie Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego na
   najlepszą pracę doktorską – 2012 r.
- Nagroda Trzeciego Stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia w pracy
   zawodowej – 2011 r.
- Ministra Sportu, za osiągnięcia sportowe w roku 2010
- Dyrektora Szkoły, za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej - 2003 r.
- I Stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, za szczególne wyniki w nauce - 1999 r.